Tổng Hợp Đầy Đủ Phần Mềm Vang Số Từ A-Z

cropped sound
4.9 14 đánh giá
Article Rating

Bài viết sẽ tổng hợp hầu hết các phần mềm vang số không chỉ của các thương hiệu âm thanh nổi tiếng trên thị trường hiện nay mà còn có rất nhiều các phần mềm vang số khác mà ít người biết đến để giúp các bạn trải nghiệm, điều chỉnh âm thanh cho vang một cách chi tiết nhất.

Banner 1920x600 1

Chú ý: Để có thể tìm kiếm phần mềm điều chỉnh vang số một cách dễ nhất trên máy tính bạn nên ấn tổ hợp phím Ctrl +  F trên bàn phím. Sau đó nhập tên phần mềm muốn tải vào ô tìm kiếm được hiển thị và ấn Enter để tìm.

tran trung sound logo 1Một vang số khi vừa mới mua về thì các giá trị được thiết lập sẽ là mặc định, nếu các bạn muốn chất lượng âm thanh tốt hơn thì cần có phần mềm kết nối với máy tính (PC) và điều chỉnh để có chất lượng như mong muốn.

Thông thường các vang mua mới chắc chắn 100% sẽ có đĩa CD phần mềm kèm theo. Chỉ những vang số hàng bãi, hoặc các vang số mua lại, vang số cũ, vang được bạn bè người thân tặng,… không còn đĩa phần mềm và cần tìm tải phần mềm vang số.

Và bài viết dưới này là Trần Trung đã tổng hợp rất nhiều phần mềm vang số cho các bạn. Sẽ có những phần mềm chỉ sử dụng cho 1 vang số, và cũng sẽ có phần mềm có thể thử dụng cho nhiều vang số. Các bạn nhớ lưu ý nhé.

Ngoài ra để dễ tìm kiếm mình sẽ sắp xếp các thương hiệu âm thanh theo thứ tự ABC – XYZ cho các bạn dễ tìm và dễ nhì hơn.

Tổng hợp đầy đủ các loại phần mềm vang số từ A-Z

Tải phần mềm vang số BBS

logoBBS
Phần mềm vang số BBS Pro Sound
Phần mềm vang số BSS 2000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BSS EX2000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BSS K1000 Plus TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số BCE

Phần mềm vang số BCE
Phần mềm vang số BCE
Phần mềm vang số BCE APP9000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BCE DP9200+ TẢI VỀ
Phần mềm vang số BCE DP1800 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số BF Audio

Phần mềm vang số BF Audiio
Phần mềm vang số BF Audiio
Phần mềm vang số BF B&W 79A TẢI VỀ
Phần mềm vang số BF K-306N V2.1 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BF K3000 Plus TẢI VỀ
Phần mềm vang số BF K6000 Pro TẢI VỀ
Phần mềm vang số BF T2X Pro TẢI VỀ
Phần mềm vang số BF Q3600H Pro TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số BMB

Phần mềm vang số BMB
Phần mềm vang số BMB
Phần mềm vang số BMB Kafun 600 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BMB Kafun KSP100 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số Bosa Audio

Phần mềm vang số Bosa Audio
Phần mềm vang số Bosa Audio
Phần mềm vang số Bosa D7 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Bosa D8 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Bosa D9 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Bosa D10 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Bosa T3000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Bosa D88 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Bosa X5, X6, X7, X10, X11 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Bosa W7 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số BTE

Phần mềm vang số BTE
Phần mềm vang số BTE
Phần mềm vang số BTE 3.3 (X8S – X9C – X9H) TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE 3.5 (X8S – X9C – X9H) TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE 3.6 (X8S – X9C – X9H) TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE 680 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE VG911 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE VG1000 (E1000) TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE X5 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE X6 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BTE X8 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số CA Sound

Phần mềm vang số CA Sound
Phần mềm vang số CA Sound
Phần mềm vang số CA Sound KP8800 Plus TẢI VỀ
Phần mềm vang số CA Sound KP9900 Plus TẢI VỀ
Phần mềm vang số CA Sound 9600 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số CAF (Logo cong)

Phần mềm vang số CAF - Logo cong
Phần mềm vang số CAF – Logo cong
Phần mềm vang số CAF X99 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X100 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X1000 Pro TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X2000 Pro TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X2000+ TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X2000+ Pro TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X3000 Pro TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X3000+ TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF X3000B TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số CAF (Logo thẳng)

Phần mềm vang số CAF - Logo thẳng
Phần mềm vang số CAF – Logo thẳng
Phần mềm vang số CAF AVK SC7100 V20.1.4.3 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF AX680 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF EA1 V1.3.7 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF EF A3 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF EF A5 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF EF A6 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF EF A8 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF Q9 TẢI VỀ
Phần mềm vang số CAF Q10 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số dB Acoustic

Phần mềm vang số dB Acoustic
Phần mềm vang số dB Acoustic
Phần mềm vang số dB L8.2 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB LX8 L8.1 X8 K1000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB Mark KP25 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB S500 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB S510 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB S600 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB S680-S690 V2 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB S750 V2 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB S750 V2.2 2019 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB DX6000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số dB D900 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số Digisynthetic

Phần mềm vang số Digisynthetic DS23 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Digisynthetic DKS3.1 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Digisynthetic K5 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Digisynthetic TK 250A TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số E3 Audio

Phần mềm vang số E3 Audio
Phần mềm vang số E3 Audio
Phần mềm vang số E3 Audio K9800 TẢI VỀ
Phần mềm vang số E3 Audio S6800 TẢI VỀ
Phần mềm vang số E3 Audio TX6900 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số Guinness

Phần mềm vang số Guinness
Phần mềm vang số Guinness
Phần mềm vang số Guinness DSP3200 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Guinness Z1000 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số HAS

Phần mềm vang số HAS DX300 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số JBL

Phần mềm vang số JBL
Phần mềm vang số JBL
Phần mềm vang số KX100 TẢI VỀ
Phần mềm vang số KX180 TẢI VỀ
Phần mềm vang số KX200 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số Kiwi

Phần mềm vang số Kiwi Audio
Phần mềm vang số Kiwi Audio
Phần mềm vang số Kiwi KD9000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Kiwi KF X10 Pro TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số Maingo

Phần mềm vang số Mạingo MA 21DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MA 100DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 8DSP Sortware TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 8DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 9DSP Sortware TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 10DSP Sortware TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 10DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 12DSP Sortware TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 18DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 20DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 22DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 30DSP TẢI VỀ
Phần mềm vang số Mạingo MP 30DSP Sortware TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số PartyHouse

Phần mềm vang số Party House
Phần mềm vang số Party House
Phần mềm vang số PartyHouse DAK 780EX TẢI VỀ
Phần mềm vang số PartyHouse DAK 790TA TẢI VỀ
Phần mềm vang số PartyHouse DAK3000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số PartyHouse DAK 5000E TẢI VỀ
Phần mềm vang số PartyHouse H2 TẢI VỀ
Phần mềm vang số PartyHouse SA 900 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số Sansui

Phần mềm vang số Sansui DA1 V4.8 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Sansui E60 EA750 EA440 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Sansui E80 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Sansui E90 TẢI VỀ

Tải phần mềm vang số Siso – TriPath

Phần mềm vang số 1080 2.6.1 TẢI VỀ
Phần mềm vang số 1980 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Siso OS 510 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Siso T3 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Siso TriPath 580M TẢI VỀ
Phần mềm vang số Siso TriPath 980A TẢI VỀ
Phần mềm vang số Siso VS360 TẢI VỀ

Tổng hợp phần mềm vang số thương hiệu khác

Nếu vang số bạn đang sử dụng không nằm trong các thương hiệu âm thanh được nêu ra ở trên thì hãy tìm thử sanh sách phần mềm vang số karaoke ở bảng dưới nhé.

Phần mềm vang số DSP 4Acoustic DSM_428 TẢI VỀ
Phần mềm vang số 3G Audio TẢI VỀ
Phần mềm vang số AAP K3000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Agasound DP4000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BIK BPR-6000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BIK BPR-8000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số BK Sound DSP 9000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số DK VK860+ VK600 (Dardankings) TẢI VỀ
Phần mềm vang số DK VK8600 (Dardankings) TẢI VỀ
Phần mềm vang số DMX DK4000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số DMX DK6000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V1 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Kuledy FU2350 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Listensound FX9MK TẢI VỀ
Phần mềm vang số Misound MX5000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số PDCJ X5 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Phoenix DSP K180 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Phonenix K9000 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Prosound TK450 TẢI VỀ
Phần mềm vang số VTA PRO1 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Wharfedale WKP 300 TẢI VỀ
Phần mềm vang số Wharfedale WKP 301 TẢI VỀ

Bài viết đã chia sẽ rất nhiều phần mềm vang số cho ACE tải về sử dụng. Nếu bạn không thể tim tháy phần mềm cho vang số của mình thì hãy BÌNH LUẬN bên dưới Trần Trung sẽ hỗ trợ 1 cách tốt nhất. Các phần mềm vang số sẽ được CẬP NHẬT thưởng xuyên cho mọi người nhé. Nếu thấy bài viết hay hãy SHAREĐÁNH GiÁ tốt nhé. Vì đó là MIỄN PHÍ.

Thông tin liên hệ:

Tác giả: Trần Trung

5/5 - (12 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
tuan
tuan
1 năm trước

ad có thể kiếm được pm vang lt s80 ko

huy
huy
1 năm trước

anh ơi cho em hỏi pass để truy cập giải nén bên anh là gì ạ.
em xin cảm ơn

Anh
Anh
1 năm trước

Phân giải mền maxking p6688

Duy
Duy
8 tháng trước

Mình muốn tìm phần mềm vang số 3g Audio 21e

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x